Hotel Easy Booking

Cheap and affordable hotels!

Category: Environment

Datuk Ramanan Berkongsi Langkah Mengelakkan Pencemaran

Datuk Ramanan Ramakrishnan adalah seorang individu yang berpengaruh dan lantang bersuara dalam menegakkan keadilan dan menyuarakan rintihan rakyat. Selain itu juga, Datuk Ramanan mengambil berat tentang alam sekitar dan ianya telah dizahirkan dengan penglibatan aktif beliau di dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan.

Datuk R. Ramanan

Di dalam artikel ini, Datuk R. Ramanan memberikan pendapat dan berkongsi kaedah praktikal untuk mencegah pencemaran di sekeliling kita. Kaedah-kaedah ini sangat komprehensif dan boleh diikuti di dalam kehidupan seharian supaya kita semua dapat membantu memberikan sumbangan meskipun kecil, tetapi dapat memberikan impak yang besar.

Pencegahan pencemaran udara:

Menggunakan sumber tanpa asap tenaga seperti dapur tanpa asap, yang menggunakan biogas, tenaga solar, dan sebagainya.

  • Menggunakan peranti untuk menyaring asap di cerobong kilang-kilang dan rumah-rumah kuasa.
  • Menanam lebih banyak pokok.
  • Menemukan industri dari kawasan kediaman.
  • Periksa dengan betul tahap pencemaran di pelepasan ekzos kereta.

Pencegahan pencemaran air:

Pencemaran air disebabkan oleh pembuangan kumbahan domestik, sisa industri dan detergen ke dalam badan air dan aliran bahan kimia berbahaya seperti racun serangga, racun rumpai di dalam air.

  • Rawatan kumbahan dan industri sisa yang mencukupi di loji rawatan kumbahan sebelum membuangnya ke dalam badan sungai.
  • Produk pelbagai kitar semula perlu dikitar semula daripada membuangnya ke dalam sungai, contohnya, biogas boleh dibuat dari sisa bandar.

Pencegahan pencemaran tanah:

Pencemaran tanah disebabkan oleh sisa pepejal seperti sisa bandar, sisa tanaman, dan sisa industri seperti abu terbang, bahan kimia seperti baja dan racun serangga dan beg polythene.

  • Pelupusan sisa pepejal yang betul seperti tapak pelupusan sanitari.
  • Mengehadkan penggunaan baja dan racun serangga.
  • Mengelakkan penggunaan beg polythene.

Datuk Ramanan Membuat Kesimpulan

Menurut Datuk Ramanan, sudah tiba masanya kita menyedari bahawa kita memerlukan persekitaran untuk kelangsungan hidup kita sendiri dan untuk survival bentuk kehidupan yang lain. Oleh itu, kita mesti belajar untuk menghormati alam dan cuba untuk tidak mengganggu keseimbangan ekologi.

Lagi topik menarik tentang Datuk Ramanan:

Datuk R. Ramanan Mengulas Tentang Kad APEC

Datuk R. Ramanan Memberikan Amaran Tentang Skim Ponzi

Ulas Penuh Datuk R. Ramanan Mengenai Kad Lawatan APEC